Het inschrijfformulier is beschikbaar op onze website (zie onder “Inschrijven” op deze pagina)!!

Lees eerst de voorwaarden!

 

Wat bieden wij?

Bij inschrijving krijgt u (de kunstenaar):

  • promotie in Groeiend Best, bij Omroep Best en op Facebook
  • deelname aan een overzichtstentoonstelling de gehele maand september 2024 (onder voorbehoud: er moet een geschikte ruimte gevonden worden!)
  • vermelding in een folder die verspreid wordt binnen en buiten Best
  • 1 jaar lang vermelding op de website van Kunstroute Best, met naam, adres, korte CV, discipline(s), foto’s van eigen werk en link naar de eigen website.

Voorwaarden.

Er mogen meerdere deelnemers op 1 locatie exposeren, tot een maximum van 4.

Op elke locatie mag maximaal 1 gast van buiten Best exposeren. Een eventuele gast telt uiteraard mee als deelnemer. De gastexposant dient zich dan ook persoonlijk in te schrijven.

U mag zich als deelnemer inschrijven voor de Kunstroute Best indien:

  • u in Best woont of er uw atelier heeft
  • u professioneel of als amateur serieus bezig bent met kunst
  • u in Best zelf voor een geschikte expositieruimte kunt zorgen, waar minimaal 10 van uw werken getoond kunnen worden.

U mag zich als gastexposant inschrijven voor de Kunstroute Best indien:

  • u buiten Best woont
  • u professioneel of als amateur serieus bezig bent met kunst
  • u een gastvrouw of -heer heeft die aan de kunstroute deelneemt.

Deelnemers zijn verplicht om met 1 werk aan de overzichtstentoonstelling deel te nemen, indien daarvoor een geschikte locatie gevonden kan worden.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 35. Als het aantal inschrijvingen boven de 35 ligt, zullen we helaas enkelen teleur moeten stellen.

Voor nieuwe deelnemers vindt ballotage plaats (middels de website of thuisbezoek).

Betaalprocedure.

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,- voor elke deelnemer (dus ook voor de gast!). Na inschrijving en accordering door het bestuur (u krijgt daar per mail zo snel mogelijk bericht van) kunt u het bedrag storten op
rekeningnummer NL50 RBRB 0956 0764 32
t.n.v. Stichting Kunstroute Best.
Vermeldt tevens uw eigen naam indien die anders is dan de naam van de rekeninghouder.

Attentie: Pas na het storten van het inschrijfgeld is uw inschrijving compleet !

Inschrijven.

U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 30 april 2024.

Wilt u deelnemen aan de Kunstroute Best op 21 en 22 september 2024 ?

Vul dan zsm het INSCHRIJFFORMULIER in !