Het inschrijfformulier is beschikbaar op onze website (zie onder “Inschrijven” op deze pagina)!!

Lees eerst de voorwaarden!

 

Wat bieden wij?

Bij inschrijving krijgt u (de kunstenaar):

  • promotie in Groeiend Best (onder voorbehoud), bij Omroep Best en op Facebook
  • deelname aan een overzichtstentoonstelling de gehele maand mei 2018
  • vermelding in een folder die in een oplage van 2500 stuks verspreid wordt binnen en buiten Best
  • 1 jaar lang vermelding op de website van Kunstroute Best, met naam, adres, korte CV, discipline(s), foto’s van eigen werk en link naar de eigen website.

Voorwaarden.

Er mogen meerdere deelnemers op 1 locatie exposeren, tot een maximum van 4.

Op elke locatie mag maximaal 1 gast van buiten Best exposeren. Een eventuele gast telt uiteraard mee als deelnemer. De gastexposant dient zich dan ook persoonlijk in te schrijven.

U mag zich als deelnemer inschrijven voor de Kunstroute Best indien:

  • u in Best woont of er uw atelier heeft
  • u professioneel of als amateur serieus bezig bent met kunst
  • u in Best zelf voor een geschikte expositieruimte kunt zorgen.

U mag zich als gastexposant inschrijven voor de Kunstroute Best indien:

  • u buiten Best woont
  • u professioneel of als amateur serieus bezig bent met kunst
  • u een gastvrouw of -heer heeft die aan de kunstroute deelneemt.

Deelnemers zijn gebonden aan deelname aan de overzichtstentoonstelling in Cultuurspoor (met 1 werk).

Oud-deelnemers worden zonder meer toegelaten tot deelname aan de kunstroute. Voor nieuwe deelnemers vindt ballotage plaats (middels de website of thuisbezoek).

Betaalprocedure.

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,- voor elke deelnemer (dus ook voor de gast!). Na inschrijving en accordering door het bestuur (u krijgt daar per mail zo snel mogelijk bericht van) kunt u het bedrag storten op
rekeningnummer NL50 RBRB 0956 0764 32
t.n.v. Stichting Kunstroute Best.
Vermeldt tevens uw eigen naam indien die anders is dan de naam van de rekeninghouder.

Attentie: Pas na het storten van het inschrijfgeld is uw inschrijving compleet !

Inschrijven.

U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 30 januari 2020.

Wilt u deelnemen aan de Kunstroute Best op 16 en 17 mei 2020 ?

Vul dan zsm het INSCHRIJFFORMULIER in !