Er kan geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden voor mogelijke onjuistheden of omissies op deze website.
Copyright op foto’s berust bij betreffende kunstenaars.
Tekst van deze website mag geheel of gedeeltelijk gebruikt worden als de bron vermeld wordt.