De eerstvolgend editie van de Kunstroute Best is vastgesteld: 25 en 26 juni 2022!

Onderstaand het definitieve overzicht van de deelnemers. 

Hierin is ook Cultuurspoor opgenomen. Daar is de gehele maand juni 2022 een overzichtsexpositie te zien (van elke deelnemer 1 werk, als de ruimte dat toelaat….). Tevens zullen daar in het Kunstroute weekend 2022 enkele deelnemers exposeren.
De nummers in de rode bolletjes verwijzen naar de locaties. Deelnemers met hetzelfde nummer exposeren dus op dezelfde locatie.
De kaart (Maps) met het overzicht van alle locaties is te zien onder Wie Wat Waar.

Klik op de plaatjes voor meer informatie per deelnemer.